O projekcie

Pomysł na projekt edukacyjny „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez spółkę celową P21 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Adresaci projektu:

Projekt „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” jest przedsięwzięciem, które oddziałuje na szeroki krąg osób i instytucji związanych z wczesną edukacją: dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, doradców metodycznych i konsultantów z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji małego dziecka, pracowników naukowych, rodziców, babć i dziadków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i ich organów prowadzących, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz wychowania przedszkolnego, firm i podmiotów gospodarczych oferujących produkty i usługi dla przedszkoli.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE P21  - zapoznaj się

Cele projektu „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”:

 1. Tworzenie partnerstwa różnych sektorów i podmiotów na rzecz edukacji małego dziecka i upowszechniania wychowania przedszkolnego.
 2. Integracja środowiska pedagogicznego i pracowników systemu doskonalenia zawodowego w zakresie promocji wartości wychowania przedszkolnego w różnych jego formach.
 3. Propagowanie twórczych działań edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych i/lub organizacyjnych w przedszkolach oraz inicjatyw i akcji (w tym szczególnie oddolnych) na rzecz podnoszenia jakości i atrakcyjności wychowania przedszkolnego (dobre praktyki).
 4. Uświadamianie rodzicom roli wychowania przedszkolnego w stymulacji harmonijnego rozwoju małego dziecka i potrzeby upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Polsce.
 5. Ukazywanie nauczycielom wychowania przedszkolnego możliwości stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w ich pracy.
 6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych dotyczących pracy zawodowej nauczyciela.
 7. Budowanie społeczności łączącej nauczycieli, kadrę zarządzającą i podmioty przedszkola.
 8. Podniesienie prestiżu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego.
 9. Wsparcie metodyczno-dydaktyczne przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenach wiejskich i małych miast.
 10. Opracowanie i konsultacje środowiskowe materiałów edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 11. Prezentacja i upowszechnienie Pakietu edukacyjnego P21 (dzieci, rodzice, nauczyciele).
 12. Ustanowienie marki „P21” dla wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom.
 13. Ustanowienie wyróżnienia „Przedszkole XXI wieku” dla placówek przedszkolnych spełniających opracowane w ramach projektu standardy jakości pracy.

 

Pomysłodawcy projektu:

Piotr Kaja, Iwona Ochocka, Andrzej Peć, Katarzyna Wróbel

 

Zespół projektowy:

Paweł Bachula
Karolina Barańczuk
Iwona Biśto
Ewa Budryk
Dorota Bujwid
Marek Czarnecki
Agnieszka Czeglik
Maria Magdalena Ferenc
Katarzyna Fujak
Arkadiusz Hornik
Kamil Kaja
Piotr Kaja
Urszula Kozłowska
Arkadiusz Leśniak
Małgorzata Maćkowiak
Andrzej Mazur
Magdalena  Milczewska
Iwona Ochocka
prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
dr Tomasz Pasierbek
Andrzej Peć
Szymon Peć
Michał Sawicki
Monika Serafin-Chądzyńska
Łukasz Sienicki
Andrzej Skrodzki
Grażyna Skrzekucka
Tadeusz Szarwaryn
Agnieszka Szczygieł
Krzysztof Eran Werber
Agata Widzowska-Pasiak
Katarzyna Wróbel

 

Projekt edukacyjny „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” jest realizowany na terenie całej Polski.

Pierwszym etapem projektu był cykl regionalnych seminariów dla dyrektorów różnych form wychowania przedszkolnego, kadry zarządzającej przedszkolami oraz nauczycieli. W ramach projektu powstały materiały dydaktyczne i metodyczne, tzw. Pakiety edukacyjne P21 dla trzech grup wiekowych: trzylatków, czterolatków i pięciolatków (Roczne przygotowanie przedszkolne).

Drugi etap to wdrożenie materiałów w polskich przedszkolach oraz szkolenia dla nauczycieli dedykowane w ramach projektu.

Partnerzy strategiczni

 • Copyright © 2014 P21 sp. z o.o.
 • Webdesign: magnis.pl
 • Regulamin
 • Polityka prywatności
 • UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności serwisu p21.edu.pl
  ZAMKNIJ