2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


SELECT IF (c.titleshort!='',c.titleshort,c.title) as title,IF (c.redirect!='',c.redirect,c.url)as url,c.type FROM cms_content AS c WHERE c.aktiv>0 AND c.module='menu' ORDER BY c.hier

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


SELECT c.* FROM cms_partnerzy AS c WHERE c.aktiv>0 AND c.top=1 ORDER BY c.title

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


SELECT c.* FROM cms_adm_config AS c WHERE c.id='1'

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


SELECT c.*, m.* FROM cms_content AS c LEFT JOIN cms_meta AS m ON (m.contentid = c.id) WHERE ( c.aktiv>0 ) AND c.module='news' AND c.top=1 GROUP BY c.id ORDER BY c.hier,m.data_d desc LIMIT 10

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


SELECT c.id FROM cms_content AS c LEFT JOIN cms_meta AS m ON (m.contentid = c.id) WHERE c.aktiv>0 AND c.module='news' AND c.top=0 GROUP BY c.id ORDER BY m.data_d desc LIMIT 10000 ;

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


SELECT c.*, m.* FROM cms_content AS c LEFT JOIN cms_meta AS m ON (m.contentid = c.id) WHERE c.aktiv>0 AND c.module='news' AND c.top=0 GROUP BY c.id ORDER BY m.data_d desc LIMIT 0,1

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Aktualności

Partnerzy strategiczni

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności serwisu p21.edu.pl
ZAMKNIJ